Our Products


IMAGE
KADUKKAI SKIN POWDER (Yellow Myrobalan)
IMAGE
KADUKKAI THODU (Yellow Myrobalan)
IMAGE
ATHIMADHURAM POWDER (Liquorice)
IMAGE
ATHIMADHURAM ROOT DRIED (Liquorice)
IMAGE
AMUKKARA KILANGU (Winter Cherry Root)
IMAGE
AMUKKARA KILANGU POWDER (Winter Cherry Root)
IMAGE
MULTANI MITTI POWDER (Fullers Earth)
IMAGE
MULTANI MITTI (Fullers Earth)
Next